Automation

Enkla lösningar på Komplexa problem.
info@mindyourproduct.com
 

 "Komplicerade Lösningar på olika typer av Problem är ofta signerade av medelmåttor"

Enkla innovativa lösningar på olika problem när det gäller montering, detaljorientering, plastsvetsning och täthetsprovning mm. är några av mina specialområden.

 

 
 

 Helautomat för produktion av sprayrör för Xylocain, maskinen monterar, svetsar och bockar sprayröret. Hållfasthetstest och test av spraybild med hjälp av visionsystem ingår också i funktionen.

 
 

 Helautomat för montering, svetsning och täthetskontroll av självförslutande bakterietät tvålpump.

 

 Semiautomat för vakuumformning, svetsning och fyllning av blodanalyskassetter.